dimecres, 5 de juliol de 2017

Notícia: Normativa de préstec d'instruments pels alumnes.

Lloguer d’instruments.

1.           Els alumnes que no disposin d’instrument propi podran sol·licitar el préstec del mateix a l’Escola Comarcal de Música del Ripollès. El préstec restarà subjecte a la disponibilitat dels respectius instruments per part de l’Escola, i els alumnes de primer any d’instrument tindran prioritat sobre la resta de sol·licitants. En el cas que no hi hagi prou instruments per a tots els alumnes que en demandin, l’adjudicació es farà a criteri de la direcció de l’escola, previ informe que haurà de justificar aquesta decisió.

2.           Els alumnes que gaudeixen del préstec d’algun instrument seran els responsables de la seva conservació i  manteniment (per exemple, substitució de cordes en el cas d’instruments de corda, canyes en el cas de clarinets i saxos). En el cas que l’instrument pateixi algun desperfecte causat per un accident, l’alumne se’n farà càrrec de la seva reparació o substitució per un de valor equivalent, en cas que no es pugui reparar.

3.           Durant els tres primers mesos de préstec aquest serà gratuït i a partir del quart mes, es podrà continuar gaudint de l'instrument de l’escola abonant la taxa de lloguer de 5€ al mes.

4.           Quan finalitzi el curs, l’alumne haurà de retornar l’instrument a l’escola.

5.                 En el moment de formalitzar el préstec de l’instrument, caldrà abonar un dipòsit de 30€, que seran retornats en el moment de la seva devolució, sempre i quan s’entregui en les mateixes condicions que es va rebre.