Oferta educativa ESTRUCTURACIÓ GENERAL DEL PROCÉS EDUCATIU

L’Escola Comarcal de Música del Ripollès està estructurada en quatre nivells educatius. Cada nivell va dirigit a un sector específic de l’alumnat. Actualment consta de dues seus: la seu principal que és a Ripoll i la seu de Sant Joan de les Abadesses.

ITINERARI

- INICIAL

En els cursos d’iniciació, i preparatori 1 i 2, els alumnes treballaran la música des de les següents vessants: motriu, auditiu, vocal i instrumental. A partir d’una didàctica basada en els jocs i l’experiència directa amb la música, els alumnes assoliran uns coneixements que es desenvoluparan posteriorment durant l’ensenyament elemental.

 - P4 I P5: 45 min. de classe. Es fa a totes les escoles de Ripoll, de Ribes i de Campdevànol, també a les seus de l’Escola de Ripoll i de Sant Joan de les Abadesses. Els professors són  itinerants. Aquesta assignatura és gratuïta.

- PREPRATORI 1: (6-7 anys) 45 min. de classe col·lectiva de llenguatge i sensibilització més 25 min de mostra gratuïta d´instruments. En aquesta edat es poden començar les classes d'instrument, però alguns instruments és preferible començar-los quan el desenvolupament físic de l´alumne sigui òptim.

-PREPARATORI 2: (7-8 anys) 45 min. de classe col·lectiva de llenguatge i sensibilització i la possibilitat de triar 4 modalitats de classe d´instrument:

- Col·lectiva de 2 alumnes, de 45 min.
- Individual de 30 min.
- Talleret col·lectiu  de 45 min. de guitarra, violí, flauta travessera o percussió. La ràtio mínima     és de 4 alumnes. 


ELEMENTAL INFANTIL ( estudis reglats ) a partir de 8 anys:

En els cursos de l’ensenyament elemental, els alumnes treballaran la música des del  llenguatge musical, la cambra, el cant coral i l’instrument.
 • Llenguatge musical: treball de conceptes teòrics, lectura musical, educació auditiva, conceptes històrics de la música i coneixements dels diferents estils. 
 • Cambra: treball col·lectiu, agrupacions de diferents famílies instrumentals en les quals es treballarà composició, arranjaments, harmonia i lectura a vista. 
 • Combo: treball col·lectiu de conjunt instrumental  de música moderna enfocat al blues, rock, Cant Coral: coneixements de les possibilitats vocals: dicció, emissió, respiració, relaxació i tessitura. Treball de lectura a vista, entonació i coneixements de diferents estils.
 • Instrument: classes individuals  o col·lectives, on es desenvoluparà la pràctica dels conceptes teòrics, tècnica instrumental, improvisació i harmonia.
- 1r Llenguatge 90 min., cant coral o percussió corporal 30 min. (optatiu).       Modalitats de classe  d´instrument:
- Col·lectiva de 2 alumnes, de 45 min.
- Individual de 30 min o  45min. 

- 2n Llenguatge 90 min. , cant coral o percussió corporal 30 min.(optatiu). Modalitats de classe  d´instrument:
- Col·lectiva de 2 alumnes, de 45 min.
- Individual de 30 min o  45min. 

- 3r Llenguatge 90 min., cant coral o percussió corporal 30 min. (optatiu).  Classe d´instrument:
Individual de 30 min, 45min o 60 min.

- 4rt Llenguatge 90 min., cant coral o percussió corporal 30 min.(optatiu). Classe d´instrument:
Individual de 30 min, 45min o 60 min.

- Pas de Grau  Llenguatge 90 min., cant coral o percussió corporal 30 min.(optatiu). Modalitats de classe  d´instrument:
- Col·lectiva de 2 alumnes, de 45 min.
- Individual de 30 min, 45min o 60 min.

És aconsellable que els alumnes facin conjunt instrumental en tots els nivell a fi d'assolir una formació més complerta.ELEMENTAL JOVE I ADULTS ( estudis reglats ) - A partir de 12 anys:

Ensenyament Jove: dirigit a alumnes de 13 a 18 anys. Aquest ensenyament segueix el currículum dels cursos d’ensenyament elemental per a alumnes de 8 a 13 anys.

Ensenyament adult: dirigit a alumnes de més de 18 anys. Segueix els currículum de l’ensenyament Jove.

- 1r  Llenguatge 60 min., cant coral o percussió corporal 30 min. (optatiu). Modalitats de classe 
 d´instrument:
- Col·lectiva de 2 alumnes, de 45 min.
- Individual de 30 min, 45min o 60 min.

- 2n  Llenguatge 60 min., cant coral o percussió corporal 30 min. (optatiu).  Modalitats de classe 
 d´instrument:
- Col·lectiva de 2 alumnes, de 45 min.
- Individual de 30 min, 45min o 60 min.

- 3r  Llenguatge 60 min., cant coral o percussió corporal 30 min.(optatiu). Classe d´instrument:
Individual de 30 min, 45min o 60 min.

- 4rt  Llenguatge 60 min., cant coral o percussió corporal 30 min. (optatiu). Classe d´instrument:
Individual de 30 min, 45min o 60 min.


GRAU PROFESSIONAL (estudis reglats)

Llenguatge 90 min.+ 45 min instrument individual.
Dirigit a aquells alumnes que vulguin continuar els estudis en els conservatoris de grau mitjà i superior.


ESTUDIS NO REGLATS

 •  Instrument.  30 min. 45 min. 60 min.
 •  Instrument col·lectiu de 2 alumnes 45 min
 •  Conjunt instrumental. 45 min.
 •  Coral. 45 min. 60 min.
 •  Tallers i tallerets 45 min.
 •  Llenguatge sense instrument.
 •  Llenguatge específic per a bateries i percussionistes.

Instruments i assignatures que impartim:

Llenguatge musical
Harmonia clàssica i moderna
Contrabaix
Violí
Cant
Piano
Clarinet
Flauta travessera
Saxofon
Acordió
Baix elèctric
Guitarra clàssica
Guitarra elèctrica
Bateria
Percussió
Conjunt instrumental clàssic i modern
Coral
Cap comentari:

Publica un comentari