Oferta educativa

L’Escola Comarcal de Música del Ripollès està estructurada en quatre nivells educatius. Cada nivell anirà dirigit a un sector específic de l’alumnat.

Els plans formatius generals que ofereix l’Escola han estat dissenyats seguint el Decret 179/1993 del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Aquesta línia avança paral·lela als cursos del sistema educatiu vigent a partir de P4.


 
 ITINERARIS:

         INICIAL

En els cursos d’iniciació, i preparatori 1 i 2, els alumnes treballaran la música des de les següents vessants: motriu, auditiu, vocal i instrumental. A partir d’una didàctica basada en els jocs i l’experiència directa amb la música, els alumnes assoliran uns coneixements que es desenvoluparan posteriorment durant l’ensenyament elemental.

-        SENSIBILITZACIÓ: Etapa destinada a l’alumnat que està cursant P4 i P5. Assignatures: llenguatge musical i sensibilització (45 minuts). Es fa a totes les escoles de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Ribes de Freser i Campdevànol. També a la seu de l’Escola de Ripoll. Els professors són  itinerants.

 

-        PREPARATORI: Etapa destinada a l’alumnat que està cursant 1r i 2n de primària.

            PREPARATORI 1: (6-7 anys) Inicien la formació musical a                                              través de llenguatge musical i sensibilització de 45 minuts. A                                    l curs fan una descoberta de instruments que hi ha a l' escola i a final                      de curs poder triar els que més els hi ha agradat. Com? Amb dos                            sessions de 25 min de mostra d’instruments. En aquesta edat es poden                   començar les classes d'instrument, però alguns instruments és                                   preferible començar-los quan el desenvolupament físic de l’alumne                       sigui òptim.

            PREPARATORI 2: (7-8 anys) 45 min. de classe col·lectiva de                                         llenguatge musical i sensibilització i la possibilitat de triar 3 modalitats                     de classe d’instrument:

·        Col·lectiva de 2 alumnes, de 45 min.

·        Individual de 30 min.

·        Talleret col·lectiu  de 45 min. La ràtio mínima és de 4 alumnes. 

 

          GRAU ELEMENTAL I PAS DE GRAU (pla formatiu integral itinerari 1) a partir de 8 anys:

Els alumnes durant 5 anys realitzaran un procés de formació musical amb l'instrument, el llenguatge musical i el cant coral, que consolidarà les bases d' una formació musical bàsica i els prepararà per, si ho desitgen, una formació avançada o professional

En els cursos de l’ensenyament elemental i Pas de Grau, els alumnes treballaran la música des del  llenguatge musical i coral, instrument, conjunt instrumental o música de cambra durant quatre cursos.

-        Llenguatge musical de 90 minuts: treball de conceptes teòrics, lectura           musical,         educació      auditiva, conceptes històrics de la música i           coneixements dels   diferents         estils. 

-        Cambra (45 minuts/optatius): treball col·lectiu, agrupacions de diferents           famílies instrumentals en les quals es treballarà composició,    arranjaments,           harmonia i lectura a vista. 

-        Combo (45 minuts/optatiu): treball col·lectiu de conjunt instrumental  de           música moderna enfocat al blues, rock, pop, folk...

-        Cant Coral (30 minuts/optatiu): coneixements de les possibilitats vocals:           dicció, emissió, respiració, relaxació i tessitura. Treball de lectura a vista,           entonació i   coneixements de diferents estils.

-        Instrument: classes individuals  o col·lectives, on es desenvoluparà la           pràctica dels conceptes teòrics, tècnica instrumental, improvisació i           harmonia. Modalitats de classe d’instrument:

·        Col·lectiva de 2 alumnes, de 45 min.

·        Individual de 30 min (1r, 2n i 3r) i individual de 45 min (4t)

·        Talleret col·lectiu de 45 min. Fins a 2n curs de nivell elemental. La ràtio mínima és de 4 alumnes. 

 

En finalitzar el Nivell Bàsic, si l'alumne supera el curs de Pas de Grau, el Consell Comarcal expedeix un diploma d'Estudis, tal com estableix el Decret 179/1993.

 

          ELEMENTAL JOVE I ADULTS ( pla formatiu integral itinerari 2 ) - A partir de 12 anys:

Ensenyament Jove: dirigit a alumnes més grans de 12 anys que volen començar els estudis musicals. Aquest ensenyament segueix el currículum dels cursos d’ensenyament elemental per a alumnes de 8 a 13 anys.

Ensenyament adult: dirigit a alumnes de més de 18 anys. Segueix el currículum de l’ensenyament Jove.

-        Llenguatge musical de 60 minuts: treball de conceptes teòrics, lectura           musical,         educació      auditiva, conceptes històrics de la música i           coneixements dels   diferents         estils. 

-        Cambra (45 minuts/optatius): treball col·lectiu, agrupacions de diferents           famílies instrumentals en les quals es treballarà composició,    arranjaments,           harmonia i lectura a vista. 

-        Combo (45 minuts/optatiu): treball col·lectiu de conjunt instrumental  de           música moderna enfocat al blues, rock, pop, folk...

-        Cant Coral (30 minuts/optatiu): coneixements de les possibilitats vocals:           dicció, emissió, respiració, relaxació i tessitura. Treball de lectura a vista,           entonació i   coneixements de diferents estils.

-        Instrument: classes individuals  o col·lectives, on es desenvoluparà la           pràctica dels conceptes teòrics, tècnica instrumental, improvisació i           harmonia. Modalitats de classe d’instrument:

·        Col·lectiva de 2 alumnes, de 45 min.

·        Individual de 30 min (1r, 2n i 3r) i individual de 45 min (4t)

·        Talleret col·lectiu de 45 min. Fins a 2n curs de nivell elemental. La ràtio mínima és de 4 alumnes. 

 

          GRAU PROFESSIONAL (pla formatiu integral)

S'admeten alumnes a partir dels 12 anys. Cal haver superat l’itinerari de l’ensenyament elemental i el Pas de Grau o bé superar una prova de nivell. Dirigit a aquells alumnes que vulguin continuar els estudis en els conservatoris de grau mitjà i superior.

Aquests alumnes tindran dret a un certificat (expedit pel centre) de reconeixement de crèdits als ensenyaments escolars.

-        Llenguatge musical de 90’ minuts

-        Combo (45 minuts/optatiu)

-        Cant Coral (30 minuts/optatiu)

-        Instrument: individual de 45’

 

 PLA FORMATIU PERSONALITZAT

-        Instrument.  30 min. 45 min. 60 min.

-        Instrument col·lectiu de 2 alumnes 45 min

-        Conjunt instrumental. 45 min.

-        Coral. 45 min. 60 min.

-        Tallers i tallerets 45 min.

-        Percussió corporal.

-        Llenguatge sense instrument.

-        Llenguatge específic per a bateries i percussionistes.

-        Tallers per a entitats.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada